ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่วิจัย” จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้