รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรและเสวนาในงาน Innovation Summit Bangkok 2023: Innovations for a Sustainable Thailand

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ร่วมเป็นวิทยากรและเสวนาในงาน Innovation Summit Bangkok 2023: Innovations for a Sustainable Thailand แกรนด์ฮอลล์ 222-223 ชั้น 2 ไบเทค บางนา
ในหัวข้อ “Digitizing the Grid for maximized Grid Efficiency” มีผู้ร่วมเสวนา คือ
– คุณพงศกร ยุทธโกวิท ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
– คุณสิริวิชญ์ มฤคพิทักษ์ Senior Vice President – Head of Utilities & Telco บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ESRI)
– คุณอรทัย สุวรรณวิไลกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส – เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น สายงานการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
– คุณมงคล ตั้งศิริวิช Business Vice President – Strategic & Key Accounts บริษัท ชไนเดอร์ อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด
หัวข้อ “Transitioning to Green Energy” มีผู้ร่วมเสวนา คือ
– Akanksha Sharma (Power & Grid Segment Leader, Schneider Electric)
– Dr. Phairot Phanukan (Senior Vice President, Innovation & Operating Maintenance, Gunkul)