วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานและดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar System) ร่วมกับพลังงานจังหวัดพิษณุโลกและบริษัท ช้าง โซล่าเซลล์ จำกัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว บุคลากรของโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา และประชาชนในพื้นที่

ตามที่จังหวัดพิษณุโลกได้เชิญวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เป็นผู้แทนในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานและดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar System) ร่วมกับพลังงานจังหวัดพิษณุโลกและบริษัท ช้าง โซล่าเซลล์ จำกัด ให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว บุคลากรของโรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา และประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา บ้านน้ำแจ้ง ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก