ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่วิจัย” จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้