ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 24,600 บาท สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้