ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 24,600 บาท สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ทกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้