เชิญเข้าร่วมสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ครั้งที่ 1) ปี 2566

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารที่ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงานให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตก่อสร้างอาคาร (ครั้งที่ 1)
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 22 มีนาคม 2566 (จำนวนจำกัด 100 คนเท่านั้น)
สามารถสมัครเข้าร่วมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่