วิทยาลัยให้การต้อนรับคุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ Green Business Director และทีมงานจากหน่วยงาน Emerging Energy และ Renewable Energy Innovation ภายใต้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

      วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดร.ยอดธง เม่นสิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของ SGtech ได้ร่วมให้การต้อนรับคุณจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ Green Business Director และทีมงานจากหน่วยงาน Emerging Energy และ Renewable Energy Innovation ภายใต้บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ และประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือ