ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเซียแปซิฟิก ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศและระดับโลก

ขอแสดงความยินดีกับ 45 นักวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพระดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศและระดับโลก

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลศสมาร์ตกริดเทคโนโลยีแห่งเอเซียแปซิฟิก สังกัด SGtech ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพอันดับ 8 ของมหาวิทยาลัย ลำดับที่ 595 ของประเทศ ลำดับ 56708 ของเอเชีย และลำดับ 306969 ของโลก