สมาร์ทกริดไทยแลนด์ และ SGtech ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจ ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ด้านสมาร์ทกริด

เชิญนิสิตและผู้สนใจ ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ด้านสมาร์ทกริด โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่