วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 2564 ทุกท่าน

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ 2564 ทุกท่าน

Welcome new students in 2021
ภาพประกอบ: บรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ รักษ์วิเชียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทนฯ ได้กล่าวต้อนรับและอวยพรนิสิตใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิตปัจจุบันร่วมในกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้

21 มิ.ย. 2564 (เวลา 10.00 – 12.00 น.)