บริการทดสอบอุปกรณ์ด้านพลังงาน

SGTECH
STANDARD TESTING
Contact US : SGtech@nu.ac.th or 080 – 4140515
Arrow
Arrow
Slider

บริการทดสอบด้านอุปกรณ์พลังงาน

Grid-Connected PV Inverter
Stand-alone Inverter
Battery for PV Systems
MPPT PV Charger up to 10 kW