ติดต่อเรา

ติดต่อเราได้ที่

วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
SCHOOL OF RENEWABLE ENERGY AND SMART GRID TECHNOLOGY
99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
 055-963180  055-963182
 sgtech@nu.ac.th