ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมอบรมหลักสูตร “กัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร” โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในวงการพืชตระกูลกัญชา ระหว่างวันที่ 10 – 16 มกราคม 2565

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมอบรมหลักสูตร “กัญชาเพื่อสุขภาพครบวงจร” โดยผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศในวงการพืชตระกูลกัญชา ระหว่างวันที่ 10 – 16 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และฝึกภาคปฏิบัติ ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถดูตารางการฝึกอบรมได้ที่ https://bit.ly/3F4qOHz

และหากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง

E-mail: HerbalistHub@gmail.com

Tel: 083-6463929 , 083-6259396 , 081-5325590

Facebook.com/Herbalist.HUB

Line Official : Herbalist HUB