ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศิษย์เก่าปริญญาเอกสาขาวิชา พลังงานทดแทน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สมชาย โชคมาวิโรจน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศิษย์เก่าปริญญาเอกสาขาวิชา พลังงานทดแทน ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทนักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2564