กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กถผ.)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เข้าศึกษาดูงานด้าน Smart Grid และ Smart City

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการ SGtech ให้การต้อนรับ กองถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี (กถผ.)กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เข้าศึกษาดูงานด้าน Smart Grid และ Smart City และได้เยี่ยมชมสถานีผลิตไฟฟ้าที่ทาง พพ.สนับสนุนงบประมาณให้กับวิทยาลัยพลังงานทดแทนฯในโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานภาครัฐ (Campus Power) ประจำปีงบประมาณ 2557 อีกด้วย