ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้มาฝึกงานที่ SGtech และได้ทำโปรเจคกับ ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง จากนวัตกรรมทั้งหมด 400 นวัตกรรม

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้มาฝึกงานที่ SGtech และได้ทำโปรเจคกับ ผศ.ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ ได้รับรางวัลนวัตกรรมเหรียญทองแดง จากนวัตกรรมทั้งหมด 400 นวัตกรรม จากนวัตกรรมเรื่อง “DRIED KAENG TAI PLA PRODUCTS BY FAR-INFRARED DRYER” ในงาน THE 5TH INTERNATIONAL INNOVATION, DESIGN AND ARTICULATION ณ University Teknologi MARA Perlis Branch ประเทศมาเลเซีย