SGtech จัดโครงการปรับแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564

“SGtech Outing”
SGtech จัดโครงการปรับแผนกลยุทธ์ประจำปี 2564 โดยมีผู้อำนวยการ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563