พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี และ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ร่วมมือศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสมาร์ตกริดเทคโนโลยี เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน